The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 1

Gemeenschapsmodellen

  1. Modellen die aan de voorwaarden van deze verordening voldoen, worden hierna "Gemeenschapsmodellen" genoemd.
  2. Een Gemeenschapsmodel wordt beschermd als een:
    (a) "niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel", indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze voor het publiek beschikbaar is gesteld;
    (b) "ingeschreven Gemeenschapsmodel", indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze is ingeschreven.
  3. Het Gemeenschapsmodel vormt een eenheid. Het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel en de implicaties ervan zijn van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.