The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 102

Bevoegdheid

Tot het nemen van beslissingen in verband met de in deze verordening voorgeschreven procedures zijn bevoegd:
(a) de onderzoekers;
(b) de afdeling merken-, tekeningen- en modellenadministratie en juridische aangelegenheden;
(c) de nietigheidsafdelingen;
(d) de kamers van beroep.