More guides and references on EU Community Design Regulation (Amazon)

Artikel 105

Nietigheidsafdelingen

  1. De nietigheidsafdelingen zijn bevoegd om beslissingen te nemen over vorderingen tot nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel.
  2. Een nietigheidsafdeling bestaat uit drie leden. Ten minste een van de leden is rechtsgeleerde.