Your professional online presence starts here!

Artikel 106

Kamers van beroep

Naast de bevoegdheden die hun zijn verleend door artikel 131 van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk, zijn de bij die verordening opgerichte kamers van beroep bevoegd zich uit te spreken over het beroep dat tegen beslissingen van de onderzoekers, de nietigheidsafdelingen en de afdeling merken-, tekeningen- en modellenadministratie en juridische aangelegenheden ten aanzien van Gemeenschapsmodellen is ingesteld.