Your professional online presence starts here!

Artikel 107

Uitvoeringsverordening

 1. De wijze van toepassing van deze verordening wordt vastgesteld in een uitvoeringsverordening.
 2. Naast de in deze verordening genoemde taksen worden overeenkomstig de uitvoeringsverordening en een verordening betreffende de taksen, in de volgende gevallen taksen geheven:
  (a) laattijdige betaling van de inschrijvingstaks;
  (b) laattijdige betaling van de publicatietaks;
  (c) laattijdige betaling van de taks voor opschorting van de publicatie;
  (d) laattijdige betaling van de bijkomende taksen voor meervoudige aanvragen;
  (e) afgifte van duplicaten van het inschrijvingsbewijs;
  (f) inschrijving van de overgang van een ingeschreven Gemeenschapsmodel;
  (g) inschrijving van een licentie of een ander recht inzake een ingeschreven Gemeenschapsmodel;
  (h) doorhaling van de inschrijving van licenties en andere rechten;
  (i) afgifte van uittreksels uit het register;
  (j) inzage in de dossiers;
  (k) afgifte van afschriften van dossierstukken;
  (l) mededeling van gegevens uit de dossiers;
  (m) verificatie van de proceskosten die moeten worden vergoed;
  (n) afgifte van een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift.
 3. De uitvoeringsverordening en de verordening betreffende de taksen worden vastgesteld en gewijzigd overeenkomstig de procedure van artikel 125.