Name and a link to your website on this banner?

Artikel 108

Reglement van de kamers van beroep

Het reglement van de kamers van beroep is van toepassing op door die kamers uit hoofde van deze verordening behandelde beroepen, onverminderd noodzakelijke aanpassingen of toevoegingen die in overeenstemming met de procedure van artikel 109, lid 2, zijn vastgesteld.