The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 12

Aanvang en duur van de bescherming van het ingeschreven Gemeenschapsmodel

Na inschrijving door het Bureau wordt een model dat aan de in afdeling 1 gestelde voorwaarden voldoet, gedurende vijf jaar met ingang van de datum van indiening van de aanvrage als ingeschreven Gemeenschapsmodel beschermd. De houder van het recht kan de beschermingsduur telkens met een of meer tijdvakken van vijf jaar laten verlengen, tot een totale termijn van 25 jaar vanaf de datum van indiening van de aanvrage.