Your professional online presence starts here!

Artikel 2

Bureau

Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), hierna "het Bureau" te noemen, dat werd ingesteld bij Verordening (EG) nr. 40/94 van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk(6), hierna de "verordening inzake het Gemeenschapsmerk" te noemen, voert de taken uit die hem bij deze verordening worden opgelegd.