Your professional online presence starts here!

Artikel 20

Beperking van de aan het Gemeenschapsmodel verbonden rechten

 1. De rechten op een Gemeenschapsmodel mogen niet geldend worden gemaakt voor handelingen:
  (a) in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden;
  (b) voor experimentele doeleinden;
  (c) bestaande in de reproductie ter illustratie of voor onderricht, mits deze handelingen verenigbaar zijn met de eerlijke handelsgebruiken, zij niet zonder noodzaak afbreuk doen aan de normale exploitatie van het model en de bron wordt vermeld.
 2. De rechten op een Gemeenschapsmodel mogen evenmin geldend worden gemaakt voor:
  (a) de uitrusting van in een derde land geregistreerde vaartuigen en luchtvaartuigen die zich tijdelijk op het grondgebied van de Gemeenschap bevinden;
  (b) de invoer in de Gemeenschap van vervangingsonderdelen en toebehoren voor de reparatie van dergelijke vervoermiddelen;
  (c) reparaties aan dergelijke vervoermiddelen.