Name and a link to your website on this banner?

Artikel 28

Overgang van het ingeschreven Gemeenschapsmodel

Op de overgang van een ingeschreven Gemeenschapsmodel zijn de volgende bepalingen van toepassing:
(a) op verzoek van een der partijen wordt de overgang ingeschreven in het register en gepubliceerd;
(b) zolang de overgang niet in het register is ingeschreven, mag de rechtverkrijgende zich niet op de uit de inschrijving van het Gemeenschapsmodel voortvloeiende rechten beroepen;
(c) indien tegenover het Bureau bepaalde termijnen in acht moeten worden genomen, mag de rechtverkrijgende de betrokken verklaringen tegenover het Bureau afleggen wanneer het verzoek om inschrijving van de overgang door het Bureau is ontvangen;
(d) alle stukken waarvan overeenkomstig artikel 66 aan de houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel kennis moet worden gegeven, worden door het Bureau gezonden aan degene die als houder ingeschreven staat of, indien hij een vertegenwoordiger heeft aangewezen, aan deze laatste.