Name and a link to your website on this banner?

Artikel 29

Zakelijke rechten op het ingeschreven Gemeenschapsmodel

  1. Het ingeschreven Gemeenschapsmodel kan in pand worden gegeven of het voorwerp vormen van een ander zakelijk recht.
  2. Op verzoek van een der partijen worden de in lid 1 bedoelde rechten ingeschreven in het register en gepubliceerd.