The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 31

Insolventieprocedure

  1. De enige insolventieprocedure waarin het Gemeenschapsmodel kan worden opgenomen is een insolventieprocedure die is ingeleid in de lidstaat op het grondgebied waarvan het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is.
  2. Wanneer twee of meer personen eigenaar van een Gemeenschapsmodel zijn, is lid 1 van toepassing op het aandeel dat de mede-eigenaar in het Gemeenschapsmodel heeft.
  3. Indien een Gemeenschapsmodel betrokken is in een insolventieprocedure, wordt op verzoek van de bevoegde nationale instantie de desbetreffende vermelding in het register ingeschreven en in het in artikel 73, lid 1, genoemde Gemeenschapsmodellenblad gepubliceerd.