Your professional online presence starts here!

Artikel 34

De aanvrage om een ingeschreven Gemeenschapsmodel als deel van het vermogen

  1. Een aanvrage om een ingeschreven Gemeenschapsmodel als deel van het vermogen wordt in zijn geheel en met betrekking tot het gehele grondgebied van de Gemeenschap met een nationaal modellenrecht van de overeenkomstig artikel 27 aangewezen lidstaat gelijkgesteld.
  2. De artikelen 28, 29, 30, 31, 32 en 33 zijn van overeenkomstige toepassing op aanvragen om ingeschreven Gemeenschapsmodellen. Indien het intreden van het rechtsgevolg van een dezer bepalingen een inschrijving in het register vergt, wordt aan deze formaliteit voldaan bij de inschrijving van het ingeschreven Gemeenschapsmodel waartoe de aanvrage leidt.