Name and a link to your website on this banner?

Artikel 39

Gelijkwaardigheid van de aanvrage met een nationale aanvrage

Een aanvrage om een ingeschreven Gemeenschapsmodel waaraan een datum van indiening is toegekend, is in de lidstaten gelijkwaardig aan een op regelmatige wijze ingediende nationale aanvrage, waarbij zo nodig rekening gehouden wordt met het recht van voorrang dat voor genoemde aanvrage wordt ingeroepen.