The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 43

Rechtsgevolgen van het recht van voorrang

Het recht van voorrang heeft ten gevolge dat voor de toepassing van de artikelen 5, 6, 7 en 22 en van artikel 25, lid 1, onder d), en artikel 50, lid 1, de datum van voorrang als de datum van indiening van de aanvrage om een ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt beschouwd.