Artikel 49

Publicatie

Na de inschrijving publiceert het Bureau het ingeschreven Gemeenschapsmodel in het in artikel 73, lid 1, genoemde Gemeenschapsmodellenblad. De inhoud van de publicatie wordt vastgesteld in de uitvoeringverordening.