The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 51

Afstand

  1. Van de afstand van een ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt door de houder schriftelijk kennis gegeven aan het Bureau. De afstand wordt eerst van kracht na inschrijving.
  2. Indien afstand wordt gedaan van een Gemeenschapsmodel waarvan de publicatie is opgeschort, wordt deze aanvrage geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen als bedoeld in deze verordening te hebben gehad.
  3. Het is mogelijk gedeeltelijk afstand te doen van een ingeschreven Gemeenschapsmodel, mits het in gewijzigde vorm voldoet aan de vereisten voor bescherming en de identiteit van het model behouden blijft.
  4. De afstand wordt slechts ingeschreven met toestemming van de houder van een in het register ingeschreven recht. Indien een licentie ingeschreven is, wordt de afstand eerst in het register ingeschreven nadat de houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel aantoont dat hij de licentiehouder vooraf in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om afstand te doen; de inschrijving vindt plaats na het verstrijken van de in de uitvoeringsverordening gestelde termijn.
  5. Indien krachtens artikel 14 bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel een vordering inzake het recht op een ingeschreven Gemeenschapsmodel is ingesteld, schrijft het Bureau de afstand slechts in het register in wanneer de eiser hiermee heeft ingestemd.