Your professional online presence starts here!

Artikel 55

Beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld

  1. Tegen de beslissingen van de onderzoekers, de afdeling merken-, tekeningen- en modellenadministratie en juridische aangelegenheden en de nietigheidsafdeling kan beroep worden ingesteld. Het beroep heeft schorsende werking.
  2. Tegen een beslissing waarbij een procedure ten aanzien van een der partijen niet wordt afgesloten, kan slechts beroep worden ingesteld tegelijk met de eindbeslissing, tenzij tegen die beslissing afzonderlijk beroep openstaat.