The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 58

Prejudiciële herziening

  1. Indien de instantie waarvan de beslissing betwist wordt, het beroep ontvankelijk en gegrond acht, herziet zij haar beslissing. Deze bepaling geldt niet wanneer tegenover de appellant een andere partij staat.
  2. Indien de beslissing niet binnen een maand na ontvangst van de uiteenzetting van de gronden herzien wordt, dan wordt het beroep onverwijld voorgelegd aan de kamer van beroep, zonder oordeel over de gronden daarvan.