Your professional online presence starts here!

Artikel 59

Onderzoek van het beroep

  1. Indien het beroep ontvankelijk is, onderzoekt de kamer van beroep of het beroep gegrond is.
  2. Bij het onderzoek van het beroep verzoekt de kamer van beroep zo dikwijls als nodig de partijen, binnen een door de kamer te stellen termijn, te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van de kamer zelf.