Your professional online presence starts here!

Artikel 65

Bewijsvoering

 1. In de procedure voor het Bureau zijn onder meer de volgende bewijsmiddelen toegelaten:
  (a) horen van partijen;
  (b) inwinnen van inlichtingen;
  (c) overleggen van documenten en bewijsmateriaal;
  (d) getuigenverhoor;
  (e) deskundigenonderzoek;
  (f) schriftelijke verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd of overeenkomstig het recht van de staat waar zij afgelegd zijn een soortgelijke werking hebben.
 2. De betrokken dienst van het Bureau kan het onderzoek van deze bewijsmiddelen opdragen aan een van zijn leden.
 3. Indien het Bureau het nodig acht dat een partij, een getuige of een deskundige een mondelinge verklaring aflegt, roept het deze persoon daartoe op.
 4. De partijen worden in kennis gesteld van het verhoor van een getuige of deskundige door het Bureau. Zij hebben het recht daarbij aanwezig te zijn en de getuige of deskundige vragen te stellen.