Name and a link to your website on this banner?

Artikel 72

Register van Gemeenschapsmodellen

Het Bureau houdt een register bij, register van Gemeenschapsmodellen genoemd, waarin die gegevens worden opgenomen waarvan de inschrijving bij deze verordening of bij de uitvoeringsverordening is voorgeschreven. Het register ligt ter inzage van het publiek, behoudens de andersluidende bepaling in artikel 50, lid 2, ten aanzien van aantekeningen van ingeschreven Gemeenschapsmodellen waarvan de publicatie is opgeschort.