The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 73

Regelmatig verschijnende publicaties

  1. Het Bureau doet periodiek een Gemeenschapsmodellenblad verschijnen, waarin aantekeningen in het register welke ter inzage van het publiek liggen zijn opgenomen, alsmede alle andere gegevens waarvan de publicatie door deze verordening of de uitvoeringsverordening voorgeschreven is.
  2. Mededelingen en bekendmakingen van algemene aard die van de voorzitter van het Bureau uitgaan alsmede alle andere bekendmakingen betreffende deze verordening en de toepassing ervan worden gepubliceerd in het Publicatieblad van het Bureau.