Your professional online presence starts here!

Artikel 76

Uitwisseling van publicaties

  1. Het Bureau en de centrale diensten voor de industriële eigendom van de lidstaten wisselen op verzoek, voor hun eigen behoeften en kosteloos, een of meer exemplaren van hun publicaties uit.
  2. Het Bureau kan overeenkomsten sluiten over uitwisseling of toezending van publicaties.