The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 83

Omvang van de bevoegdheid terzake van inbreuken

  1. Een krachtens artikel 82, leden 1, 2, 3 of 4, bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmodel is bevoegd terzake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten.
  2. Een krachtens artikel 82, lid 5, bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmodel is alleen bevoegd terzake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van de lidstaat waar dat rechtbank is gelegen.