Artikel 87

Gevolgen van de uitspraak inzake geldigheid

Een beslissing van een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel heeft, zodra zij in kracht van gewijsde is gegaan, in alle lidstaten de in artikel 26 genoemde rechtsgevolgen.