Name and a link to your website on this banner?

Artikel 88

Toepasselijk recht

  1. De rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel passen de bepalingen van deze verordening toe.
  2. Op alle zaken die niet in deze verordening zijn geregeld, past de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel het nationale recht toe, met inbegrip van zijn internationaal privaatrecht.
  3. Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal modelrecht in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.