Artikel 9

Met de openbare orde of de goede zeden strijdige modellen

Een model dat met de openbare orde of goede zeden strijdig is, is niet vatbaar voor bescherming als Gemeenschapsmodel.