Artikel 97

Algemene bepaling

Tenzij in deze titel anders is bepaald, is titel XII van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk van toepassing op de taken van het Bureau in het kader van deze verordening.