The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 99

Publicatie en inschrijving in het register

  1. Alle mededelingen waarvan de publicatie bij deze verordening of bij de uitvoeringsverordening is voorgeschreven, worden in alle officiële talen van de Gemeenschap gepubliceerd.
  2. Alle inschrijvingen in het register van Gemeenschapsmodellen geschieden in alle officiële talen van de Gemeenschap.
  3. Ingeval van twijfel heeft de tekst in de taal van het Bureau waarin het Gemeenschapsmodel is aangevraagd, rechtskracht. Is de aanvrage gesteld in een andere officiële taal van de Europese Gemeenschap dan een van de talen van het Bureau, dan heeft de tekst in de door de aanvrager opgegeven tweede taal rechtskracht.