The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Het recht inzake modellen

Afdeling 1 - Voorwaarden voor bescherming
Artikel 3 - Definities
Artikel 4 - Beschermingsvoorwaarden
Artikel 5 - Nieuwheid
Artikel 6 - Eigen karakter
Artikel 7 - Openbaarmaking
Artikel 8 - Modellen die bepaald zijn door hun technische functie en modellen van verbindingen
Artikel 9 - Met de openbare orde of de goede zeden strijdige modellen

Afdeling 2 - Draagwijdte en duur van de bescherming
Artikel 10 - Draagwijdte van de bescherming
Artikel 11 - Aanvang en duur van de bescherming van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel
Artikel 12 - Aanvang en duur van de bescherming van het ingeschreven Gemeenschapsmodel
Artikel 13 - Vernieuwing

Afdeling 3 - Recht op het Gemeenschapsmodel
Artikel 14 - Recht op het Gemeenschapsmodel
Artikel 15 - Vorderingen met betrekking tot de aanspraak op het Gemeenschapsmodel
Artikel 16 - Gevolgen van de rechterlijke uitspraak inzake de aanspraak op het ingeschreven Gemeenschapsmodel
Artikel 17 - Vermoeden ten gunste van de ingeschreven houder van het model
Artikel 18 - Recht van de ontwerper om te worden vermeld

Afdeling 4 - Rechtsgevolgen van het Gemeenschapsmodel
Artikel 19 - Aan het Gemeenschapsmodel verbonden rechten
Artikel 20 - Beperking van de aan het Gemeenschapsmodel verbonden rechten
Artikel 21 - Uitputting van rechten
Artikel 22 - Recht van voorgebruik met betrekking tot een ingeschreven Gemeenschapsmodel
Artikel 23 - Gebruik door de overheid

Afdeling 5 - Nietigheid
Artikel 24 - Nietigverklaring
Artikel 25 - Nietigheidsgronden
Artikel 26 - Rechtsgevolgen van nietigheid