The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 23

Gebruik door de overheid

De bepalingen in de wetgeving van een lidstaat die het gebruik van nationale modellen door of voor de overheid toestaan kunnen op Gemeenschapsmodellen worden toegepast, doch uitsluitend voorzover het gebruik noodzakelijk is voor wezenlijke defensie- of veiligheidsbehoeften.