Your professional online presence starts here!

Artikel 102

Rechtzetting van fouten en kennelijke vergissingen

  1. Het Bureau zorgt op eigen initiatief of op verzoek van een partij voor rechtzetting van taalfouten of transcriptie­ fouten en kennelijke vergissingen in de beslissingen van het Bureau, of van technische fouten die bij de inschrijving van een Uniemerk of de publicatie van de inschrijving te wijten zijn aan het Bureau.
  2. Wanneer de rechtzetting van fouten bij de inschrijving van een Uniemerk of bij de bekendmaking van de inschrijving wordt aangevraagd door de houder, is artikel 55 van overeenkomstige toepassing.
  3. Rechtzettingen van fouten bij de inschrijving van een Uniemerk of bij de bekendmaking van de inschrijving worden bekendgemaakt door het Bureau.