Your professional online presence starts here!

Artikel 118

Uitwisseling van publicaties

  1. Het Bureau en de centrale diensten voor de industriële eigendom van de lidstaten wisselen op verzoek, voor hun eigen behoeften en kosteloos, één of meer exemplaren van hun publicaties uit.
  2. Het Bureau kan overeenkomsten sluiten over de uitwisseling en toezending van publicaties.