Name and a link to your website on this banner?

Artikel 126

Omvang van de bevoegdheid

  1. Een krachtens artikel 125, leden 1 tot en met 4, bevoegde rechtbank voor het Uniemerk is bevoegd ter zake van:
    (a) inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten;
    (b) handelingen als bedoeld in artikel 11, lid 2, op het grondgebied van alle lidstaten.
  2. Een krachtens artikel 125, lid 5, bevoegde rechtbank voor het Uniemerk is alleen bevoegd voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank gelegen is.