The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 127

Vermoeden van geldigheid — Verweer ten gronde

  1. De rechtbanken voor het Uniemerk beschouwen het Uniemerk als geldig, tenzij dit door de verweerder bij een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt bestreden.
  2. De geldigheid van een Uniemerk kan niet worden aangevochten met een vordering tot vaststelling van niet- inbreuk.
  3. In de in artikel 124, onder a) en c), bedoelde rechtsvorderingen kan het verval van het Uniemerk alleen op een andere wijze dan bij een reconventionele vordering worden opgeworpen wanneer de verweerder betoogt dat het Uniemerk vervallen kan worden verklaard wegens ontoereikend normaal gebruik op het tijdstip waarop de vordering betreffende inbreuk is ingesteld.