Your professional online presence starts here!

Artikel 142

Rechtspositie

  1. Het Bureau is een agentschap van de Unie en heeft rechtspersoonlijkheid.
  2. In elk van de lidstaten bezit het Bureau de ruimst mogelijke rechtsbevoegdheid die door de nationale wetgeving aan rechtspersonen kan worden toegekend; het kan met name roerend en onroerend goed verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden.
  3. Het Bureau wordt vertegenwoordigd door zijn uitvoerend directeur.