Your professional online presence starts here!

Artikel 159

Bevoegdheid

Tot het nemen van beslissingen in verband met de in deze verordening voorgeschreven procedures zijn bevoegd:
(a) de onderzoekers;
(b) de oppositieafdelingen;
(c) een dienst die belast is met het register;
(d) de nietigheidsafdelingen;
(e) de kamers van beroep;
(f) elke andere eenheid of persoon die door de uitvoerend directeur daartoe is aangesteld.