Name and a link to your website on this banner?

Artikel 162

Dienst bevoegd voor het register

  1. De dienst die bevoegd is voor het register, neemt de beslissingen met betrekking tot vermeldingen in het register. 69
  2. Deze dienst is tevens bevoegd om de in artikel 120, lid 2, bedoelde lijst van erkende gemachtigden bij te houden.
  3. De beslissingen van de dienst worden door één enkel lid genomen.