Your professional online presence starts here!

Artikel 163

Nietigheidsafdelingen

  1. Een nietigheidsafdeling is bevoegd beslissingen te nemen met betrekking tot:
    (a) verzoeken tot vervallenverklaring of een verzoek tot nietigverklaring van een Uniemerk;
    (b) verzoeken tot afsplitsing van een Uniemerk als bedoeld in artikel 21.
  2. De nietigheidsafdelingen beslissen in een samenstelling van drie leden. Ten minste één lid moet jurist zijn. Beslissingen betreffende de kosten of de procedures zoals gespecificeerd in de krachtens artikel 161, lid 2 vastgestelde handelingen, worden door één lid genomen.