The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 17

Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk

  1. De rechtsgevolgen van een Uniemerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening. Daarnaast is bij inbreuk op een Uniemerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing overeenkomstig hoofdstuk X.
  2. Deze verordening sluit niet uit dat ter zake van een Uniemerk vorderingen worden ingesteld die gegrond zijn op het recht van de lidstaten inzake met name wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke concurrentie.
  3. De procedureregels worden overeenkomstig hoofdstuk X bepaald.