More guides and references about Trademark Law in Europe ( Amazon)

Artikel 185

Aantekening in het dossier en in het register

  1. De datum en het nummer van een internationale inschrijving die op een aanvraag voor een Uniemerk gebaseerd is, worden in het dossier betreffende laatstgenoemde aanvraag aangetekend. Wanneer de aanvraag tot een Uniemerk leidt, worden de datum en het nummer van de internationale inschrijving in het register aangetekend.
  2. De datum en het nummer van een internationale inschrijving die op een Uniemerk gebaseerd is, worden in het register aangetekend.