The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Artikel 211

Intrekking

Verordening (EG) nr. 207/2009 wordt ingetrokken. Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.