Artikel 6

Verkrijging van het Uniemerk

Het Uniemerk wordt verkregen door inschrijving.