Your professional online presence starts here!

Artikel 73

Delegatie van bevoegdheden

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 208 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van:
(a) de formele inhoud van het beroep als bedoeld in artikel 68 en de procedure voor de indiening en het onderzoek van het beroep;
(b) de formele inhoud en de vorm van de beslissingen van de kamer van beroep, als bedoeld in artikel 71;
(c) de terugbetaling van de beroepstaksen als bedoeld in artikel 68.