Your professional online presence starts here!

Artikel 80

Uitoefening van het recht tot instelling van een vordering wegens inbreuk

  1. Artikel 25, leden 3 en 4, betreffende de rechten van licentiehouders is van toepassing op eenieder die bevoegd is een collectief Uniemerk te gebruiken.
  2. De houder van een collectief Uniemerk kan vergoeding eisen namens de personen die bevoegd zijn het merk te gebruiken, indien zij schade hebben geleden door onbevoegd gebruik van het merk. 37