Your professional online presence starts here!

Artikel 79

Wijziging van het reglement van het collectieve Uniemerk

  1. De houder van het collectieve Uniemerk legt het Bureau elke wijziging van het reglement voor.
  2. Wanneer het gewijzigde reglement niet voldoet aan artikel 75 of een in artikel 76 vermelde afwijzingsgrond doet ontstaan, wordt de wijziging niet in het register vermeld.
  3. Overeenkomstig artikel 77 gemaakte schriftelijke opmerkingen kunnen eveneens worden ingediend met betrekking tot de wijziging van het gebruiksreglement van het merk.
  4. Voor de toepassing van deze verordening worden wijzigingen van het reglement pas van kracht vanaf de datum waarop de wijziging in het register wordt vermeld.