The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Het Bureau

Algemene bepalingen
Artikel 142 - Rechtspositie
Artikel 143 - Personeel
Artikel 144 - Voorrechten en immuniteiten
Artikel 145 - Aansprakelijkheid
Artikel 146 - Talen
Artikel 147 - Publicatie en inschrijving in het register
Artikel 148 - Vertalingen
Artikel 149 - Transparantie
Artikel 150 - Beveiligingsvoorschriften ter bescherming van gerubriceerde gegevens en gevoelige niet-gerubriceerde gegevens

Taken van het Bureau en samenwerking ter bevordering van convergentie
Artikel 151 - Taken van het Bureau
Artikel 152 - Samenwerking ter bevordering van convergentie van praktijken en instrumenten

Raad van bestuur
Artikel 153 - Functies van de raad van bestuur
Artikel 154 - Samenstelling van de raad van bestuur
Artikel 155 - Voorzitter van de raad van bestuur
Artikel 156 - Vergaderingen

Uitvoerend directeur
Artikel 157 - Functies van de uitvoerend directeur
Artikel 158 - Benoeming en ontslag van de uitvoerend directeur en verlenging van zijn ambtstermijn

Toepassing van de procedures
Artikel 159 - Bevoegdheid
Artikel 160 - Onderzoekers
Artikel 161 - Oppositieafdelingen
Artikel 162 - Dienst bevoegd voor het register
Artikel 163 - Nietigheidsafdelingen
Artikel 164 - Algemene bevoegdheid
Artikel 165 - Kamers van beroep
Artikel 166 - Onafhankelijkheid van de leden van de kamers van beroep
Artikel 167 - Presidium van de kamers van beroep en van de grote kamer
Artikel 168 - Delegatie van bevoegdheden
Artikel 169 - Uitsluiting, verschoning en wraking
Artikel 170 - Centrum voor bemiddeling

Begroting en financiële controle
Artikel 171 - Begrotingscomité
Artikel 172 - Begroting
Artikel 173 - Opstelling van de begroting
Artikel 174 - Controle
Artikel 175 - Fraudebestrijding
Artikel 176 - Rekening en verantwoording
Artikel 177 - Financiële bepalingen
Artikel 178 - Taksen en vergoedingen en termijnen
Artikel 179 - Betaling van taksen en vergoedingen
Artikel 180 - Datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht
Artikel 181 - Ontoereikende betalingen en terugbetaling van onbeduidende bedragen