The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Internationale inschrijving van merken

Algemene bepalingen
Artikel 182 - Toepassing van bepalingen

Internationale inschrijving op basis van een aanvraag voor een Uniemerk of op basis van een Uniemerk
Artikel 183 - Indiening van een internationale aanvraag
Artikel 184 - Vorm en inhoud van de internationale aanvraag
Artikel 185 - Aantekening in het dossier en in het register
Artikel 186 - Kennisgeving van de ongeldigheid van de basisaanvraag of -inschrijving
Artikel 187 - Verzoek om territoriale uitbreiding na internationale inschrijving
Artikel 188 - Internationale taksen

Internationale inschrijvingen waarin de Unie wordt aangeduid
Artikel 189 - Rechtsgevolgen van internationale inschrijvingen waarin de Unie wordt aangeduid
Artikel 190 - Publicatie
Artikel 191 - Beroep op anciënniteit bij een internationale aanvraag
Artikel 192 - Anciënniteit inroepen bij het Bureau
Artikel 193 - Aanduiding van waren en diensten en onderzoek met betrekking tot absolute weigeringsgronden
Artikel 194 - Collectieve merken en certificeringsmerken
Artikel 195 - Recherche
Artikel 196 - Oppositie
Artikel 197 - Internationale inschrijving in de plaats van een Uniemerk
Artikel 198 - Nietigverklaring van een internationale inschrijving
Artikel 199 - Rechtsgevolgen van inschrijving van overgang
Artikel 200 - Rechtsgevolgen van inschrijving van licenties en andere rechten
Artikel 201 - Onderzoek van verzoeken tot inschrijving van overgangen, licenties of beperkingen van het beschikkingsrecht van de houder
Artikel 202 - Omzetting van een aanduiding van de Unie die via een internationale inschrijving plaatsvindt, in een aanvraag voor een nationaal merk of in een aanduiding van lidstaten
Artikel 203 - Gebruik van een merk dat het voorwerp van een internationale inschrijving vormt
Artikel 204 - Omzetting
Artikel 205 - Communicatie met het Internationale Bureau
Artikel 206 - Gebruik van talen