The ultimate digital asset: buy this website and get more profit!

Merkenrecht

Definitie en verkrijging van het Uniemerk
Artikel 4 - Tekens die een Uniemerk kunnen vormen
Artikel 5 - Houders van Uniemerken
Artikel 6 - Verkrijging van het Uniemerk
Artikel 7 - Absolute weigeringsgronden
Artikel 8 - Relatieve weigeringsgronden

Rechtsgevolgen van het uniemerk
Artikel 9 - Rechten verbonden aan het Uniemerk
Artikel 10 - Het recht om voorbereidende handelingen in verband met het gebruik van een verpakking of andere middelen te verbieden
Artikel 11 - Datum vanaf wanneer rechten tegenover derden gelden
Artikel 12 - Afbeelding van het Uniemerk in een naslagwerk
Artikel 13 - Verbod van het gebruik van het Uniemerk dat voor een gemachtigde of vertegenwoordiger ingeschreven is
Artikel 14 - Beperking van de aan het Uniemerk verbonden rechtsgevolgen
Artikel 15 - Uitputting van het aan het Uniemerk verbonden recht
Artikel 16 - Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure
Artikel 17 - Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk

Gebruik van het Uniemerk
Artikel 18 - Gebruik van het Uniemerk

Het Uniemerk als deel van het vermogen
Artikel 19 - Behandeling van Uniemerken als nationale merken
Artikel 20 - Overgang
Artikel 21 - Overgang van een op naam van een gemachtigde ingeschreven merk
Artikel 22 - Zakelijke rechten
Artikel 23 - Gedwongen tenuitvoerlegging
Artikel 24 - Insolventieprocedure
Artikel 25 - Licentie
Artikel 26 - Procedure voor de inschrijving van licenties en andere rechten in het register
Artikel 27 - Werking jegens derden
Artikel 28 - De aanvraag voor een Uniemerk als deel van het vermogen
Artikel 29 - Procedure voor de doorhaling of wijziging van de inschrijving in het register van licenties en overige rechten